Ga terug naar ander werk

Vragenlijst tool

voor zorgprofessionals

Mijnkehr.nl is een website voor zorgprofessionals die de KEHR Suïcide vragenlijst invullen.

De KEHR Suïcide vragenlijst gaat over het handelen rond een patiënt die is overleden door suïcide. De vragenlijst wordt ingevuld door professionals die betrokken waren bij de zorg voor de patiënt en die de zorg in multidisciplinair verband willen evalueren.

"De uitkomsten van de vragenlijst worden aan het multidisciplinaire team teruggekoppeld in een rapport."

Dit rapport dient als leidraad bij het (na)bespreken van de suïcide met leden van het multidisciplinaire team.

Simpel en snel te gebruiken

De administratieve last is ook bij zorgprofessionals hoog, we hebben daarom een hele simpel tool gebouwd om op basis van een e-mailadres een uitnodiging te ontvangen en direct de vragenlijst in te vullen. De hoge mate van gebruiksvriendelijkheid en spartaanse vormgeving zorgt ervoor dat het invullen snel en juist gebeurd

Benchmarken

Na het invullen van een vragenlijst krijgt het team inzicht in de resultaten. Alle antwoorden zijn geanonimiseerd om zo het verbetertraject laagdrempelig te houden en de discussie niet persoonlijke te maken. Ook ziet een team hoe goed ze scoren tov. van alle andere ingevulde vragenlijst.

Wetenschappelijk onderzoek

De benchmark wordt ook gebruikt voor onderzoek naar de KEHR richtlijn die aanwezig is in de vragenlijst tool. De vragenlijst is ontwikkeld aan de Vrije Universiteit afdeling klinische psychologie. De data die met de vragenlijst worden verzameld, worden gebruikt om op instellingsniveau het handelen rond suïcide in kaart te brengen. Ook worden de data gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.